Jaarverslag 2016

Algemeen

2016 is te typeren als een jaar met meerdere, deels contrasterende gezichten. In alle landen is invulling gegeven aan de grote thema’s van het strategisch plan ’From Good to Great 2016-2020’, zoals klanttevredenheid, retailmarketing, uitbouw van de omnichannel propositie, innovatie en versnelling in de logistieke keten.

In de Benelux is op alle fronten, onder leiding van een deels vernieuwd en verjongd directieteam, grote vooruitgang geboekt en de executie van de strategie voortvarend ter hand genomen. In het oog springende resultaten betreffen niet alleen de fors gestegen omzet, maar ook de uitbouw van de E-commerceafdeling, de productinnovaties, het uitgebreide verkooptrainingsprogramma en de verder aangescherpte klantfocus. De Net Promotor Score, indicator van klanttevredenheid, steeg van 40 naar 50. Daarmee kan Beter Bed zich meten met de top van de retail.

Dit alles resulteerde in een omzetstijging van Beter Bed Benelux met 20,9% (de markt groeide volgens brancheorganisatie INretail met 8,5%), daar waar in 2015 ook al sprake was van een substantiële omzettoename. Zowel in Nederland als in België steeg de omzet aanmerkelijk en ook de vernieuwde Beddenreus-formule toonde een fraaie ontwikkeling. Voor de nabije toekomst ziet de groep voornamelijk expansie van de Beter Bed-formule in België en de Beddenreus-formule in Nederland.

Tegenover de mooie resultaten in de Benelux staat een moeizamere omzetontwikkeling in Duitsland. De omzetdaling, hoewel in lijn met de ontwikkeling in de matrassenmarkt, stelde teleur. Dit temeer daar een aantal belangrijke strategische initiatieven, waaronder de introductie van een nieuw digitaal technisch webshopplatform gericht op het vergroten van de (online) attractiekracht (het aantrekken van meer bezoekers) door vertraging in de oplevering, niet tijdig en onvoldoende het gewenste effect sorteerde in de context van een groeiende vraag naar boxsprings en de opkomst van de online only ‘one size fits all’- matrassen die met extreem hoge acquisitiekosten per order en zeer hoge retouren zijn geïntroduceerd. Uiteindelijk daalde de omzet in Duitsland met 4,0%.

Niettemin is vastgehouden aan het uitbouwen van Matratzen Concord richting een omnichannel organisatie en is het managementteam versterkt in Marketing, Inkoop en E-commerce. Ook is een deel van de winkels omgebouwd naar een eigentijdse verschijningsvorm en kon het winkelbestand met netto 12 winkels worden vergroot. Eind 2016 is in Düsseldorf onder de naam Boxspring Betten by Concord een winkel geopend waar een breed assortiment boxsprings wordt aangeboden.

In Oostenrijk werden begin 2016 alle BettenMax-filialen in korte tijd omgebouwd naar Matratzen Concords; de winkels dragen sindsdien bij aan het resultaat. De situatie in Zwitserland blijft moeizaam sinds de wisselkoersaanpassingen begin 2015.

In Spanje kon de expansie worden doorgezet; eind 2016 bedroeg het aantal winkels 48 (eind 2015: 36). De omzet steeg met 21,9%.

In de zomer van 2016 is besloten tot verdere uitbouw van Literie Concorde in het zuiden van Frankrijk. Laat 2016 werd een drietal winkels geopend, waarmee het bestand op vijf is uitgekomen. Eind 2017 wordt de test met dan in totaal zes filialen in met name de Rhônevallei geëvalueerd.

In de zomer van 2016 is de acquisitie van Sängjätten in Zweden afgerond. Daarmee kwamen 16 eigen winkels in het bezit van de groep. Daarnaast wordt een negental winkels geëxploiteerd door franchisees. De eigen winkels zijn eind 2016 omgebouwd naar het Beter Bed-format en voorzien van onder andere een nieuw, actueel (Beter Bed) assortiment.

Samengevat heeft de groep over 2016 een omzet behaald van € 410,5 miljoen, een stijging van € 25,1 miljoen (6,5%) ten opzichte van het vorig jaar. De omzetgroei in vergelijkbare winkels bedroeg 2,8%.

2016

2015

Mutatie

Omzet (in € miljoen)

410,5

385,4

6,5%

Brutomarge (in € miljoen)

237,1

222,2

6,7%

EBITDA (in € miljoen)

37,5

41,1

-8,7%

Nettowinst (in € miljoen)

19,0

22,6

-15,7%

Aantal winkels

1.206

1.161

3,9%

Aantal medewerkers (FTE)

2.765

2.513

10,0%

De brutomarge ontwikkelde zich wederom positief en steeg naar 57,8% (2015: 57,7%). Verbeterde inkoopcondities, een wijziging in de verkoopmix en assortiments- en productvernieuwing droegen daar in belangrijke mate aan bij.

De gemiddelde kosten per winkel bedragen € 176.700 (2015: € 166.200). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbouw van de omnichannel organisatie, inspanningen op het gebied van klanttevredenheid (customer care en training van logistiek en verkooppersoneel), verdere professionalisering van bijvoorbeeld BI, IT en logistieke afdelingen, managementdevelopmenttrainingen in zowel Nederland als Duitsland, de groei van het aantal winkels, de ombouw van de Zweedse winkels en de gestegen omzet bij Beter Bed Benelux, welke met hogere logistieke kosten gepaard gaat.

Het bedrijfsresultaat over 2016 daalde met 15,2% naar € 26,0 miljoen (2015: € 30,7 miljoen). Als percentage van de omzet daalde de EBITDA naar 9,1% (2015: 10,7%). De nettowinst bedroeg € 19,0 miljoen (2015: € 22,6 miljoen); een afname van 15,7%.

Het aantal winkels steeg in 2016 met 45, waarvan 16 door de overname van Sängjätten in Zweden. Eind 2016 exploiteerde de groep 1.206 winkels in acht landen.