Jaarverslag 2016

Personeel en Organisatie

Per 31 december 2016 zijn er 2.765 medewerkers (FTE) werkzaam binnen de groep. Eind 2015 waren er 2.513 medewerkers. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de overname van Sängjätten en de autonome groei in vrijwel alle landen, en de uitbreiding van de omnichannel activiteiten van de groep als geheel.

De kwaliteit van dienstverlening en de servicegerichtheid van onze medewerkers bepalen in hoge mate het succes van de winkelformules van Beter Bed Holding N.V. Een klantvriendelijke benadering, een ‘first time right’- en ‘meten is weten’-houding en snelheid van levering zijn cruciaal voor de reputatie en de resultaten. Scholing en ontwikkeling van onze medewerkers op commercieel en operationeel vlak krijgen daarom permanent aandacht.

Zowel de winkelorganisatie als de logistiek wordt getraind in (product)kennis en gedrag. Daarnaast krijgen medewerkers de ruimte om waar nodig individuele trainingen en opleidingen te volgen.

In 2016 is in de Benelux een leiderschapsprogramma gestart en is een begin gemaakt met 360°-beoordelingen. In alle landen worden de managementposities met lokaal personeel ingevuld. Daarbij streeft de onderneming naar een groter aantal vrouwen in managementposities. Op dit moment kent de organisatie tien vrouwen (29%) op topmanagementposities (2015: 25%).