Jaarverslag 2016

Geconsolideerd mutatieoverzicht
eigen vermogen

in duizend €

Totaal

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Reserve omreke- ningsver- schillen

Herwaar- derings- reserve

Overige reserve

Onver- deelde winst

Stand 1 januari 2015

68.635

438

17.673

814

2.847

30.003

16.860

Nettowinst 2015

22.559

-

-

-

-

-

22.559

Overige componenten totaalresultaat 2015

248

-

-

283

(35)

-

-

Resultaatbestemming 2014

-

-

-

-

-

16.860

(16.860)

Slotdividend 2014

(8.124)

-

-

-

-

(8.124)

-

Interim-dividend 2015

(8.563)

-

-

-

-

(8.563)

-

(Her)uitgifte aandelen

803

1

761

-

-

41

-

Kosten personeelsopties

192

-

-

-

-

192

-

Stand 31 december 2015

75.750

439

18.434

1.097

2.812

30.409

22.559

Nettowinst 2016

19.015

-

-

-

-

-

19.015

Overige componenten totaalresultaat 2016

(184)

-

-

(184)

-

-

-

Resultaatbestemming 2015

-

-

-

-

-

22.559

(22.559)

Slotdividend 2015

(10.539)

-

-

-

-

(10.539)

-

Interim-dividend 2016

(7.465)

-

-

-

-

(7.465)

-

Kosten personeelsopties

301

-

-

-

-

301

-

Stand 31 december 2016

76.878

439

18.434

913

2.812

35.265

19.015