Jaarverslag 2016

MVO-doelstellingen

Kwantitatieve doelen

In dit jaarverslag worden de vernieuwde doelstellingen voor de periode tot 2020 gepresenteerd. Indien mogelijk zijn de kerncijfers uit het verleden toegevoegd.

Onderwerp

2016

2015

2014

Doelstelling 2020

Veilige producten

93%

83%

82%

100%

Gecertificeerde matrassen

Diversiteit topmanagement

29%

25%

22%

35%

Vrouwen in topmanagement

Energieverbruik

67,1

73,3

74,3

50,0

kWh/m²

Klanttevredenheid

9,0

8,8

-

eKomi

Kwalitatieve doelen

  • Het formuleren van een per land verschillende aanpak om milieudoelen te halen. Deze strategie dient in ieder land aan te sluiten op de specifieke, lokale uitdagingen en relevante wet- en regelgeving.
  • De organisatie neemt de inspanningsverplichting op zich proactief samen te werken met haar (strategische) leveranciers om de keten te verduurzamen.
  • Een actieve bijdrage leveren in de sector en in de keten om te komen tot 'design for recycling'. Samenwerking wordt gezocht met zowel internationaal erkende onderzoekscentra als koplopers op het gebied van Research & Development.

Design for recycling

De organisatie erkent zowel de urgentie als het belang van het hergebruiken van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. Om resultaat te kunnen boeken in het ’upcyclen’ van, met name matrassen, dient progressie gemaakt te worden op de volgende gebieden:

  • Productie met enkel c.q. zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen.
  • Creatie van hoogwaardige toepassingen voor deze grondstoffen aan het einde van de levenscyclus.

Dit zijn ambitieuze doelen die alleen gerealiseerd kunnen worden door actieve samenwerking met zowel de sector als de keten. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben de matrassensector expliciet aangewezen als een sector die de komende jaren beleid dient te ontwikkelen en duidelijke vooruitgang dient te boeken op het gebied van duurzaamheid.

Good housekeeping

In aanvulling op het bovenstaande voert Beter Bed Holding een actief beleid om het huis op orde te houden, waarmee de reeds in de afgelopen jaren behaalde scores op diverse doelstellingen worden gecontinueerd en waar mogelijk verbeterd. Dit betreft onder andere:

  • De ondertekening van de gedragscode door alle strategische leveranciers.
  • De kwaliteit van het recyclingproces. Dit betreft allereerst de terugname van al het verpakkingsmateriaal bij de levering van goederen bij de klant. Daarnaast wordt dit afval waar mogelijk gescheiden aangeboden aan afvalverwerkingsbedrijven.
  • Het ziekteverzuim dient lager te zijn dan het gemiddelde van de per land verschillende vergelijkingsgroep.
  • Het uitblijven van boetes met betrekking tot milieuwetgeving, consumentenbelangen of mensenrechten.
  • Dat nieuw aan te schaffen vrachtwagens altijd in de hoogste categorie van energiezuinigheid zitten.

De organisatie zal zich blijven conformeren aan de belangrijkste mondiale richtlijnen en standaarden op het vlak van MVO. De gedragscode sluit aan op zowel de OESO-richtlijnen als de afspraken gemaakt door de ILO.