Jaarverslag 2016

Kerncijfers

per 31 december in duizend €, tenzij anders vermeld

2016

2015

Netto-omzet

410.457

385.440

Brutomarge

237.107

57,8%

222.215

57,7%

Totale bedrijfslasten

211.072

51,4%

191.516

49,7%

EBITDA1

37.528

9,1%

41.115

10,7%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

26.035

6,3%

30.699

8,0%

Nettowinst

19.015

4,6%

22.559

5,9%

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in 1.000)

21.956

21.947

Winst per aandeel in €

0,87

1,03

Verwaterde winst per aandeel in €

0,86

1,02

Koers ultimo jaar in €

16,90

22,48

Solvabiliteit

53,5%

57,5%

Rentedragende-schuld/EBITDA

-

-

Aantal FTE's ultimo verslagjaar

2.765

2.513

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.206

1.161

Aandeel gecertificeerde matrassen (NL / D)

93%

83%

Diversiteit topmanagement

29%

25%

Energieverbruik (in kWh/m²)

67,1

73,3

Klanttevredenheid (eKomi)

9,0

8,8

  1. 1 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarde desinvesteringen.