Jaarverslag 2016

Het aandeel

Algemeen

De aandelen Beter Bed Holding N.V. zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam met fondscode NL0000339703. De aandelen van Beter Bed maakten in 2016 deel uit van de Amsterdam Small cap Index van Euronext (AScX). Het aantal uitstaande aandelen aan het einde van 2016 was 21.955.562 stuks. Aan het eind van het verslagjaar waren er geen ingekochte maar niet ingetrokken aandelen. Het aantal aandelen in portefeuille ultimo 2016 bedraagt nul. Het gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de winst per aandeel bedraagt 21.955.562 stuks. Het aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel bedraagt 22.003.666. De winst per aandeel over 2016 is € 0,87 ten opzichte van € 1,03 in 2015. De verwaterde winst per aandeel in 2016 bedraagt € 0,86 (2015: €1,02).

Koersverloop


Handelsvolume

Bovenstaande grafiek geeft de omzet van de verhandelde aandelen per maand op Euronext Amsterdam weer en het cumulatieve percentage van de uitstaande aandelen (per 1 januari 2017) dat in 2016 is verhandeld.