Jaarverslag 2016

Meerjarenoverzicht

per 31 december

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Resultaat (in duizend €)

Netto-omzet

410.457

385.440

363.953

357.363

397.288

397.035

Brutomarge

237.107

222.215

208.653

203.185

223.843

224.410

EBITDA1

37.528

41.115

31.284

22.272

38.143

46.798

Bedrijfsresultaat

26.035

30.699

23.042

12.284

23.719

38.288

Nettowinst

19.015

22.559

16.860

8.198

14.418

28.025

Afschrijvingen en afwaarderingen

11.168

9.825

8.242

9.988

14.424

8.510

Kasstroom2

30.183

32.975

25.102

18.186

28.842

36.535

Netto-investeringen

16.209

15.372

12.207

4.633

10.262

13.082

Vermogen (in duizend €)

Balanstotaal

143.617

131.677

117.123

102.485

110.855

114.571

Eigen vermogen

76.878

75.750

68.635

57.963

55.832

62.015

Gegevens per aandeel

Nettowinst in €

0,87

1,03

0,77

0,38

0,67

1,29

Kasstroom in €

1,37

1,50

1,15

0,84

1,33

1,69

Dividend in €

0,74

0,87

0,65

0,27

0,47

1,10

Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in 1.000 aandelen)

21.956

21.947

21.855

21.734

21.681

21.660

Aandelenkoers ultimo jaar in €

16,90

22,48

17,20

17,61

13,20

13,99

Verhoudingsgetallen

Omzetgroei

6,5%

5,9%

1,8%

-10,0%

0,1%

6,0%

Brutomarge/netto-omzet

57,8%

57,7%

57,3%

56,9%

56,3%

56,5%

EBITDA/netto-omzet

9,1%

10,7%

8,6%

6,2%

9,6%

11,8%

Bedrijfsresultaat/netto-omzet

6,3%

8,0%

6,3%

3,4%

6,0%

9,6%

Nettowinst/netto-omzet

4,6%

5,9%

4,6%

2,3%

3,6%

7,1%

Solvabiliteit

53,5%

57,5%

58,6%

56,6%

50,4%

54,1%

Overige

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.206

1.161

1.127

1.175

1.219

1.187

Aantal FTE's ultimo verslagjaar

2.765

2.513

2.369

2.420

2.495

2.451

Omzet per FTE (in € 1.000)

148

153

154

148

159

165

  1. 1 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarde desinvesteringen. Voor 2015 werd het bedrijfsresultaat niet gecorrigeerd voor de boekwaarde desinvesteringen.
  2. 2 Nettowinst vermeerderd met afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarde desinvesteringen. Voor 2015 werd de nettowinst niet gecorrigeerd voor de boekwaarde desinvesteringen.