Jaarverslag 2016

Doelstellingen 2016-2020

Klanttevredenheid

Op alle markten waar de onderneming actief is, wil Beter Bed Holding met sterke, eigentijdse formules haar klanten optimaal bedienen in een omnichannel omgeving. De wensen van de klant zijn hierbij leidend en klanttevredenheid is de graadmeter. Daarbij worden de winkelformules zodanig gepositioneerd en geëxpandeerd dat groeikansen optimaal worden benut. Op deze wijze wordt het marktaandeel vergroot en het marktleiderschap versterkt.


Nettowinst

Het verhogen van de nettowinst ongeacht marktomstandigheden. Ook onder moeilijkere marktomstandigheden streeft Beter Bed Holding ernaar bovengemiddeld te groeien en haar leidende marktpositie uit te bouwen. Klanttevredenheid uitmondend in like-for-like groei, expansie binnen bestaande formules, margeverbetering en beheerste kostenontwikkeling zijn de belangrijkste drijvers van de nettowinst.


Balansstructuur

Het behouden van een sterke balans met een solvabiliteit van minimaal 30% en een ratio tussen netto-rentedragende-schuld en EBITDA niet hoger dan twee. Binnen deze kaders wordt, rekening houdend met de gewenste liquiditeit, het dividendbeleid toegepast en worden nettowerkkapitaal en leverage beheerd.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Beter Bed Holding en haar dochterbedrijven gaan bewust en op een gewetensvolle wijze om met de belangen van hun stakeholders. Gezond ondernemerschap gaat hierbij samen met respect voor mens en milieu.