Jaarverslag 2016

Verwachtingen en vooruitzichten

Hoewel in de diverse landen de economische ontwikkelingen gunstig lijken, worden onze verwachtingen ten aanzien van 2017 vooral bepaald door de mate van realisatie van het herstel van omzet in de Duitse markt (ruim 50% van de groepsomzet). Met de definitieve oplevering van het nieuwe webshopplatform in het eerste kwartaal van 2017 en een aangescherpte promotie- en reclamestrategie verwachten we in de loop van de eerste helft van 2017 een lichte verbetering te gaan zien.

Gezien de tot nu toe behaalde resultaten houden wij vast aan de diverse doelstellingen van ons strategisch plan ‘From Good to Great 2016-2020’ met als primaire focus maximalisatie van de klanttevredenheid in een omnichannel omgeving, die gevoed wordt met een aangescherpte retailmarketingfocus, innovatie en ondersteund met versnelling in de logistiek. Daarbij wordt met name door like-for-like omzetgroei en expansie gestreefd naar marktleiderschap in de diverse markten.

Na een aantal jaren de organische omzetgroei over de hele breedte van de onderneming te hebben aangejaagd met verschillende (nieuwe) initiatieven, investeringen en experimenten zal in 2017 een strikt kostenbeheersings- en investeringsbeleid worden gevoerd.

Uden, 16 maart 2017


A.H. Anbeek,

B.F. Koops,

Directievoorzitter

Financieel Directeur