Jaarverslag 2016

Algemeen

De Raad van Commissarissen bestaat uit mevrouw E.A. de Groot en de heren D.R. Goeminne (Voorzitter), A.J.L. Slippens (Vicevoorzitter) en W.T.C. van der Vis. De curricula vitae van de Commissarissen vindt u terug onder Raad van Commissarissen. Conform de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn alle commissarissen onafhankelijk.

Commissarissen zijn benoemd voor een periode die geldt tot en met de dag van de eerste Algemene Vergadering, die vier jaar na de benoeming gehouden wordt. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad op te stellen rooster. Het formele rooster van aftreden is als volgt:

Commissaris

Benoemd

Herbenoemd

Aftreden/herbenoemen

W.T.C. van der Vis

25 april 2013

AV 2017

D.R. Goeminne

1 mei 2010

19 mei 2014

AV 2018

A.J.L. Slippens

1 mei 2010

19 mei 2014

AV 2018

E.A. de Groot

1 mei 2011

19 mei 2015

AV 2019

Resultaten 2016

De Raad van Commissarissen heeft de omzet- en resultaatontwikkeling van Beter Bed Holding van nabij gevolgd. De consistente uitvoering van het door de Directie gedefinieerde beleid en de focus op omzetgroei en winstgevendheid stemmen tot tevredenheid. De Raad van Commissarissen deelt de teleurstelling van de Directie met betrekking tot de tegenvallende resultaten in Duitsland. De omzet van de groep steeg in 2016 met 6,5% naar € 410,5 miljoen. De EBITDA daalde met € 3,6 miljoen naar € 37,5 miljoen. De EBITDA-marge daalde van 10,7% naar 9,1%.

Ondanks de lagere resultaten over 2016 is de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat de onderneming haar strategie ‘From Good to Great 2016-2020’ ongewijzigd dient voort te zetten. Dit uiteraard met een nog scherpere focus op de ontwikkelingen in de Duitse markt.