Jaarverslag 2016

Strategie

De doelstellingen van de onderneming met de thema's klanttevredenheid, nettowinst, balansstructuur en MVO zullen worden gerealiseerd door:

Retailmarketing

De positionering van alle Beter Bed Holding-formules wordt continu aangescherpt. Alle formules bieden topkwaliteit producten en topkwaliteit advies voor de laagste c.q. beste prijs. Vanuit deze sterkten wordt de nadruk gelegd op verhoging van de klanttevredenheid, de like-for-like groei en substantiële groei van de online omzet. Het uiteindelijke doel is het vergroten van het marktaandeel in een omnichannel retailomgeving. Voor het bereiken van dit doel staan de diverse formules voor verschillende uitdagingen.

In de Benelux zal primair de transactiekracht (hogere conversie en hogere bonbedragen) verder verbeteren. In de overige landen is het juist de attractiekracht (meer bezoekers trekken) die zal gaan stijgen. Iedere formule heeft daartoe haar eigen strategie en plan bepaald.

Een belangrijke drijver voor de omzetgroei zal innovatie zijn. Dit betreft zowel product- als merkinnovatie binnen de 'private brand'-strategie van elke formule. Om dit te bereiken zal de ontwikkelkracht binnen de inkoop worden versterkt en de samenwerking met strategische leveranciers worden geïntensiveerd.

Teneinde de klanttevredenheid verder te vergroten, wordt veel in training en scholing van de verkoop- en logistieke medewerkers geïnvesteerd.

De marketingafdeling zal in hoge mate bijdragen aan de ontwikkeling van de diverse formules door middel van eenduidige communicatie in de winkels, brochures en op de websites. De marketinguitgaven zullen de komende jaren worden vergroot om de positionering en het innovatieve karakter van de diverse formules te ondersteunen.

E-Commerce

In alle landen zal de e-commerce c.q. omnichannel propositie verder worden aangescherpt. De 'customer journey' zal maximaal gefaciliteerd worden, hetgeen inhoudt dat de klant op alle contactmomenten optimaal bediend wordt. Ook zullen 'web only'-assortimenten worden ontwikkeld en het aanbod van bedtextiel worden uitgebreid. De marketinguitgaven voor e-commerce ondersteuning zullen substantieel toenemen. Doel van dit alles is het bereiken van een 'fair share' in de online omzet.

Om de omnichannel strategie vorm te kunnen geven zijn de managementteams in Nederland en Duitsland versterkt en is de verantwoordelijkheid voor E-commerce belegd op directieniveau. Daarnaast worden de E-commerceafdelingen verder uitgebreid met de voor de bouw en exploitatie van state-of-the-art webshops (inclusief partnerships met voor de Benelux o.a. Wehkamp.nl, Bol.com en Fonq.nl, en in de Duitstalige landen mogelijke partijen als Amazon.de) gewenste, functionele specialisten.

Expansie

Naast de like-for-like groei zal expansie bijdragen aan de omzetontwikkeling. In de Benelux zal deze primair in België plaatsvinden. Voor Matratzen Concord wordt uitgegaan van opening van winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Ook voor Spanje, Frankrijk en (in latere instantie) Zweden is een uitbreiding van het winkelbestand voorzien. Deze expansie zal plaatsvinden onder strikte voorwaarden ten aanzien van de investering per winkel, de exploitatiekosten en flexibele huurtermijnen.

In aanvulling op de expansie binnen bestaande formules zal nadrukkelijk gezocht worden naar mogelijkheden voor verdere organische groei, dan wel acquisities in bestaande en nieuwe landen.

Inkoop en verkoop

Voor uitvoering van de strategie is een belangrijke rol weggelegd voor Inkoop. Naast de reeds vermelde productinnovatie gelden voor Inkoop de volgende doelstellingen:

  • verbetering marge;
  • ontwikkeling online assortiment;
  • optimalisatie levertijden;
  • minder (maar meer strategische) leveranciers met minder sku's;
  • ontwikkelen van additionele assortimenten;
  • maximale synergie tussen de verschillende formules in de verschillende landen.

De Verkoop zal zorgen voor een optimale omnichannel klantervaring ondersteund door adviestools, configurators, Net Promotor Scores en klantreviews.

Backoffice (HR, Finance, Logistiek en IT)

Van de Backofficefuncties wordt verwacht dat zij verkoop-, service- en klantgericht werken. Klanttevredenheid, verdere professionalisering en proactiviteit zijn daarbij sleutelwoorden.

Een leidende rol is hierbij weggelegd voor HR. Deze dient zich te richten op onder andere in-, door- en uitstroom, management development, het aantrekken van jong talent (met name voor de Verkoop), permanente training en het creëren van een 'customer centered high performance KPI en team'-cultuur. Om dit te bereiken is de HR-functie op directieniveau ingevuld.

Voor de Financefunctie geldt dat de taak wordt uitgebouwd tot Businesssupportfunctie, waarbij de analysecapaciteit wordt vergroot door onder meer het implementeren van een modern 'business information warehouse' en het toepassen van functiespecifieke dashboards.

De Logistiek dient zich te richten op versnelling in de keten. Klantwensen als ‘same day delivery' en ‘next day delivery’ worden leidend en waar gewenst zullen dropshipments gefaciliteerd gaan worden. Per land zal worden bepaald wat de optimale logistieke infrastructuur is, gegeven de aard van de formules.

Binnen de IT-functie zijn of worden op basis van een robuuste 'backbone' (SAP) nieuwe 'front ends' ontwikkeld, die maximale flexibiliteit bieden ten aanzien van de klantwensen. De front ends betreffen zowel de kassasystemen in de winkels als de E-commerce platformen. Ook wordt expliciet aandacht besteed aan informatiebeveiliging en daar binnen krijgt met name cybersecurity de volle aandacht.  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Beter Bed Holding is zich van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust, getuige de bestaande rapportages inzake compliance, de door haar gevoerde stakeholderdialoog en de in de organisatie ingebedde structurele aanpak van het onderwerp MVO. Voor de komende jaren spreekt Beter Bed Holding de ambitie uit binnen de branche en in samenspraak met strategische leveranciers initiatieven op het gebied van bevordering van de circulaire economie verder te ontwikkelen.

Value drivers

Bovenvermelde strategische aanpak leidt tot waardecreatie op een zestal terreinen, die als volgt te groeperen zijn: