Jaarverslag 2016

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

in duizend €

2016

2015

Bruto

Belasting

Netto

Bruto

Belasting

Netto

Winst

25.877

(6.862)

19.015

30.648

(8.089)

22.559

Niet-recyclebaar:

Mutatie herwaarderingsreserve

- door herwaardering grond

-

-

-

(47)

12

(35)

Recyclebaar:

Mutatie reserve omrekeningsverschillen

(184)

-

(184)

283

-

283

Totaalresultaat

25.693

(6.862)

18.831

30.884

(8.077)

22.807